TS JUDO Gryf Słupsk, 76-200 Słupsk, ul. Madalińskiego 4, e-mail: gryf3judo@onet.pl, tel. 665 510 660, nr Konta: PKO BP II Oddział Słupsk 17 1020 4649 0000 7102 0054 0377

Trenerzy

  • Irena Waszkinel Stopień: 6 Dan

    Irena Waszkinel - wychowanka Gryfa Słupsk. Posiada 6 Dan w judo, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Trener judo 1 kasy. Menedżer sportu. Od 1988 szkoleniowiec Gryfa Słupsk.

  • Lidiusz Kazior Stopień: 6 Dan

    Lidiusz Kazior - wychowanek Gryfa Słupsk. Posiada 6 Dan w judo, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Trener judo 2 kasy. Od 1988 szkoleniowiec Gryfa Słupsk  • Piotr Kazior Stopień: 2 Dan
    Piotr Kazior - wychowanek Gryfa Słupsk. Posiada 2 Dan w judo, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Instruktor judo. Od 2016 r. szkoleniowiec Gryfa Słupsk.