TS JUDO Gryf Słupsk, 76-200 Słupsk, ul. Madalińskiego 4, e-mail: gryf3judo@onet.pl, tel. 665 510 660, nr Konta: PKO BP II Oddział Słupsk 17 1020 4649 0000 7102 0054 0377

Kontakt

A A A
TS Judo Gryf Słupsk
76-200 Słupsk, ul. Madalińskiego 4
tel. 665 510 660
www: judo.slupsk.eu
e-mail:
gryf3judo@onet.pl

Konto bankowe:
PKO BP II Oddział Słupsk
17 1020 4649 0000 7102 0054 0377

Zarząd Towarzystwa Sportowego Judo Gryf Słupsk informuje,
iż postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy syg. GD VIII NS-REJ KRS 018864/07/934 z dniem 11.04.2008r, STS "Gryf-3" Słupsk uzyskał status organizacji pożytku publicznego.

Podajemy nr. KRS oraz konto bankowe na przekaz darowizn (1%)
  • Nr. KRS 0000078068
  • Konto bankowe: 17 1020 4649 0000 7102 0054 0377

RODO - Deklaracja członkowska, klauzula informacyjna i zgoda rodzica na wyjazd na zawody