TS JUDO Gryf Słupsk, 76-200 Słupsk, ul. Madalińskiego 4, e-mail: gryf3judo@onet.pl, tel. 665 510 660, nr Konta: PKO BP II Oddział Słupsk 17 1020 4649 0000 7102 0054 0377

Zarząd

  • Lidiusz Kazior Stanowisko: Prezes Zarządu
  • Irena Waszkinel Stanowisko: Wiceprezes Zarządu
    Kadencja od 2011 r.
  • Małgorzata Mikołajczyk Stanowisko: Członek Zarządu
  • Artur Jakubiniec Stanowisko: Członek Zarządu
  • Artur Nawrot Stanowisko: Członek Zarządu