TS JUDO Gryf Słupsk, 76-200 Słupsk, ul. Madalińskiego 4, e-mail: gryf3judo@onet.pl, tel. 665 510 660, nr Konta: PKO BP II Oddział Słupsk 17 1020 4649 0000 7102 0054 0377

Aktualności

A A A
Poniedziałek, 13 Stycznia 2014

Statut TS Judo Gryf Słupsk

W związku z podjęciem przez Walne Zebranie Członków Uchwały z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Towarzystwa Sportowego Judo Gryf Słupsk oraz jego zatwierdzeniem przez Sąd - Krajowy Rejestr Sądowy, w załączeniu publikuje się pełną jego treść celem zapoznania się przez wszystkich Członków Stowarzyszenia.