TS JUDO Gryf Słupsk, 76-200 Słupsk, ul. Madalińskiego 4, e-mail: gryf3judo@onet.pl, tel. 665 510 660, nr Konta: PKO BP II Oddział Słupsk 17 1020 4649 0000 7102 0054 0377

Wyniki

A A A
V Otwarty Turniej Judo dzieci o Puchar Burmistrza Koronowa, Koronowo - 6.04.2013
Kategoria: dzieci starsze 2001-2002 oraz dzieci młodsze od 2003