TS JUDO Gryf Słupsk, 76-200 Słupsk, ul. Madalińskiego 4, e-mail: gryf3judo@onet.pl, tel. 665 510 660, nr Konta: PKO BP II Oddział Słupsk 17 1020 4649 0000 7102 0054 0377

Aktualności

A A A
Wtorek, 13 Lutego 2024

1,5%

PRZEKAŻ SWÓJ 1,5 % DLA TS JUDO GRYF SŁUPSK !!!
Towarzystwo Sportowe Judo Gryf Słupsk postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy uzyskał status organizacji pożytku publicznego!!!
Podajemy nr KRS na przekazanie darowizny / 1,5% /
Nr KRS 0000078068
PODATEK, KTÓRY NAPRAWDĘ POMAGA !!!